ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

2.C Beseda – dopravní výchova

Dne 9.2.2022 navštívila Základní školu Králův Dvůr u Berouna, preventistka Městské policie hlavního města Prahy, Petra Vocetková. Její kroky směřovaly do třídy 2.C, kde v rámci školní družiny proběhla přednáška na téma dopravní výchova. Žáci se seznámili s prací policie, zjistili, jak se správně pohybovat v silničním provozu, či zhlédli spoty zaměřené na dopravní situace. Žáci byli po celou dobu velmi aktivní a na závěr obdrželi upomínkové předměty.