ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

 

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole:

Bude doplněno

 

Šablony III.

V rámci tohoto projektu uspořádáme pro děti projektové dny v MŠ a mimo MŠ, které jsou pro děti zdarma. Pro rodiče bude uspořádáno setkání s odborníkem na téma: Logopedie a správná výslovnost dětí před nástupem do školy, Školní zralost. Učitelky se zúčastní seminářů, navštíví jiné MŠ, aby si rozšířily obzor a získaly nové zkušenosti v jiném prostředí.

 

Další plánované akce během roku

Screeringové vyšetření očí–  pouze pro zájemce, platí se 170,-Kč. Termín zřejmě až na jaře.
Projektové dny– dle zájmu dětí a učitelek, tyto aktivity jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z dotací, tzv. Šablon. V letošním roce máme naplánované i tématické výlety, které budou pro děti zdarma. Uskuteční se až na jaře.
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd
Škola v přírodě pro předškoláky, bude upřesněno
Plavání předškoláků, 30 předškolních dětí, termín zatím nemáme
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách.