ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

 

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole:

23.11. kouzelníci Kellnerovi, cena je smluvní, bude rozpočtena mezi přítomné děti

25.11. Putování za šťastnou hvězdou, cena je smluvní, bude rozpočtena mezi přítomné děti

24.2. Obr Fin, hraje divadlo Krab, cena je smluvní

24.3. Terezka a Matěj, hraje Divadlo Uhlíř a Šíp, cena je smluvní

12.4. Kouzelník Valdini, cena pro dítě je 70,-Kč (představení+balónek)

28.4. Neposlušná telátka, hraje divadlo Aleše Bílka, cena je smluvní

12.5. Cirkus Cecilka, cena pro dítě 60,-Kč

 

Šablony III.

V rámci tohoto projektu uspořádáme pro děti projektové dny v MŠ a mimo MŠ, které jsou pro děti zdarma. Pro rodiče bude uspořádáno setkání s odborníkem na téma: Logopedie a správná výslovnost dětí před nástupem do školy, Školní zralost, dětské nemoci (běžné, infekční). Učitelky se zúčastní seminářů, navštíví jiné MŠ, aby si rozšířily obzor a získaly nové zkušenosti v jiném prostředí.

 

Další plánované akce během roku

Screeringové vyšetření očí–  pouze pro zájemce, platí se 170,-Kč. Termín zřejmě až na jaře.
Projektové dny– dle zájmu dětí a učitelek, tyto aktivity jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z dotací, tzv. Šablon. V letošním roce máme naplánované i tématické výlety, které budou pro děti zdarma. Uskuteční se až na jaře.
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd
Škola v přírodě pro předškoláky, bude upřesněno
Plavání předškoláků, 30 předškolních dětí
termíny: úterý 14.2., 21.2., 28.2., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4.
Veškeré informace jsou na nástěnkách v šatně. Cena je 1 520,-Kč za kurz a dopravu.
Odjezd od školky v 8,00 hodin, dítě musíte předat ve třídě nejpozději do 7,45. Věci s sebou v igelitové tašce: plavky, velká osuška, koupací čepice pro děti s delšími vlasy. Nic jiného dětem s sebou nedávejte. Vše bude podepsané. Děti nesmí mí na krku řetízek, ani náramek na ruce. Dítě nachlazené, se zánětem spojivek, vyrážkou nám do bazénu nepustí.
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval v druhé polovině února, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách.