ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

 

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole:
14.9. Jak medvědi vařili, divadlo Krab, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní, rozpočteno na 55,-Kč na dítě
21.9. Skřítkov na zámku, divadlo Frinštějnská, zdarma, pořádá město
6.10. V korunách stromů, divadlo Letadlo, od 9 a 10 hodin, cena pro dítě 60,-Kč
23.10. Pejsek a kočička, pro dvě třídy sponzorují rodiče, ostatní se dětí o malou zbývající částku
3.11. Kouzelníci Kellnerovi, od 9 a 10 hodin, cenu ještě doplníme
23.11. Šašek a čert, divadlo Bílek, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
9.1. Otázky netopýra Ušíka, od 9 a 10 hodin, divadlo Krab, cena je smluvní
28.2. Zelená pohádka, činohra Chrastinová, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
5.4. Veselé písničky, Svěrák a Šíp, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
24.5. Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
5.6. Loupežnická pohádka, divadlo Neklid, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
19.6. Rytířská pohádka, divadlo Uhlíř a Svěrák, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
Některé ceny jsou pevně dané, ale většinu máme nasmlouvanou dopředu a pak rozpočítáme mezi přítomné děti. Oproti jiným školkám máme výhodu, že je nás hodně. Cena jednoho představení pak vychází na 40-80 Kč (podle počtu přítomných dětí)

 

 

 

Další plánované akce během roku

Fotografování dětí– 6.a 22.března, rodiče jsou informováni přes aplikaci Twigsee, fotografie budou k vyzvednutí za 6-8 týdnů.
Screeringové vyšetření očí–  pouze pro zájemce, platí se 200,-Kč. Uskuteční se 19.4. informace ohledně zájmu a přihlášení budou v šatně na nástěnce. Výsledky a potvrzení o platbě jsou pak zaslány na email rodičů.
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd
Plavání předškoláků, 30 +30 předškolních dětí, budeme jezdit od února do dubna
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ bývá před zápisem do školy
Lokomoce– pouze pro zájemce, fyzioterapeutky dítě vyšetří a rodičům předá zprávu o dítěti s případným doporučením a cviky na rozvoj správného držení těla. Platí se 500,-Kč. Můžeme zajistit, budete-li mít zájem. Uskutečnilo se v únoru pro 12 přihlášených dětí.
Výlety dětí-jezdíváme na jaře
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval v druhé polovině února, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách.
Cvičíme se Sokolíkem– některé třídy se i letos zapojí do projektu cvičení, kdy po splnění daných úkolů si děti děti lepí samolepky do sešítku, poplatek 30 Kč na sešítek a odměny je vzat z akcí školky

Čerpání dotací OP JAK

Naše MŠ čerpá dotace v rámci programu OP JAK pro školní rok 2023-2025.

Využíváme na Inovativní vzdělávání třídy- čerpáme letošní školní rok, kdy každá třída má k dispozici stejnou částku Kč, kterou investuje do vzdělávání dětí. Každá třída si vybírá své programy, projektové dny. Vždy jsou rodiče informováni, že akce…. je hrazena z dotací a je pro vás zdarma.

Využíváme na vzdělávání pedagogů, účast na seminářích, které jsou prospěšné pro následnou práci s dětmi. Zároveň využíváme možnosti návštěvy jiných MŠ, abychom srovnali naše a jiné možnosti a čerpali nové zkušenosti z okolních mateřských škol.

Další možností, kterou jsme využili je odborné setkávání s rodiči na téma např. školní zralosti, správné výslovnosti, dětské nemoci a úrazy… I tyto aktivity hradíme z dotací a jsou pro vás zdarma.