ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole

25.9. Princezna a drak 9 a 10 hodin Bílek, Chrastinová, cena pro dítě asi 40Kč podle počtu dětí, cena musela být navýšena na 50,-kč na dítě z důvodu malého počtu dětí (škola měla ředitelské volno)

19.10.  Kominíček a štěstí, p. Kubec, akce přesunuta na jaro

3.11. Kouzelníci Kellnerovi 9 a 10 hodin 45,-na dítě, akce přesunuta na jaro

25.11. Vánoční příběh, 9,30 a 10,30, 45,-Kč, divadlo KRAB, zrušeno

7.1. 2021 Ptáčci– 45,-Kč, zrušeno

16.2. Cecilka, v 9 a 10 hodin, 40,-Kč, akce přesunuta na jaro

1.3. Výprava za ledním medvědem, v 9 a 10 hodin, 50 Kč, divadlo Letadlo Plzeň

18.3. hudební pohádka Terezka a Matěj, v 9 a 10 hodin, 40,-Kč, divadlo Uhlíř a Svěrák

Zatím byly takřka všechny akce zrušeny či přesunuty na jarní období. Pokud se neuskuteční, peníze vám budou vráceny.

 

Další plánované akce naší školky

Plavání pro předškoláky.- na podzim budou jezdit Včeličky a několik Kytiček, na jaře Motýlci, několik Kytiček a Žabiček
Screeringové vyšetření očí- 15.10. pouze pro zájemce, platí se 150,-Kč, Pro zájemce bude připraven arch na nástěnce v šatně.
Projektové dny- dle zájmu dětí a učitelek, tyto aktivity jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z dotací, tzv. Šablon
Slavnostní rozloučení s předškoláky
Škola v přírodě
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách