ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole

25.9. Princezna a drak 9 a 10 hodin Bílek, Chrastinová, cena pro dítě asi 40Kč podle počtu dětí, cena musela být navýšena na 50,-kč na dítě z důvodu malého počtu dětí (škola měla ředitelské volno)

Zatím byly takřka všechny akce zrušeny či přesunuty na jarní období. Pokud se neuskuteční, peníze vám budou vráceny.

16.4. Hledání jara, v 9 a 10 hodin, cena je smluvní na celé představení, podle počtu dětí 40-50 Kč, zrušeno

23.4. Kouzelníci Kellnerovi, v 9 a 10 hodin, cena 45,-Kč na dítě, zrušeno

21.5. Kominíček a štěstí, v 9 a 10 hodin, cena smluvní na celé představení, podle počtu dětí 40-50 Kč

25.5. Cirkus Cecilka, v 9 a 10 hodin, 40,- Kč na dítě

7.6. Výprava za ledním medvědem, v 9 a 10 hodin, cena pro dítě 50,-Kč

Bude-li to možné, představení se uskuteční venku.

Další plánované akce naší školky

Plavání pro předškoláky.- vzhledem k situaci nebude plavání letos uskutečněno
Screeringové vyšetření očí- 15.10. pouze pro zájemce, platí se 150,-Kč, Pro zájemce bude připraven arch na nástěnce v šatně.
Projektové dny- dle zájmu dětí a učitelek, tyto aktivity jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z dotací, tzv. Šablon
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd bez přítomnosti rodičů, natočíme na video
Škola v přírodě-letos nebude
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách