ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

 

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole:

17.9. hudební pohádka Terezka a Matěj, divadlo Uhlíř a Svěrák, cena pro dítě 40,-Kč, z důvodu velké nemocnosti dětí je přesunuto na 1.4.

24.9. Zvířátka a loupežníci, divadlo Aleše Bílka, cena je smluvní, rozpočítáme cenu podle počtu dětí (cca 40-50 Kč)

5.10. Kouzelníci Kellnerovi, 45,-Kč na dítě

13.12.  Ledová královna, cena je smluvní, bude rozpočtena mezi děti (40-50 Kč)

7.1. Vaření, divadlo Kubec, smluvní cena (40-50Kč)

1.4. Jak se Barborka ztratila, divadlo Uhlíř a Svěrák, cena pro dítě je 40,-Kč, byla změněna pohádka z důvodu nemoci herce

8.4. O hledání jara, divadlo Aleše Bílka, smluvní cena, rozpočítáme podle počtu dětí (40-50 Kč)

19.4. Cirkus Cecilka, cena pro dítě 40,-Kč

16.5. Karkulčina dobrodružství, divadlo Aleše Bílka, smluvní cena (40-50,-Kč)

20.6. Blecha a Neplecha jedou do světa, divadlo Kubeš, smluvní cena, rozpočítáme podle počtu dětí (40-50Kč)

Bude-li to možné, podzimní a jarní představení se uskuteční venku.

 

Fotografování dětí:

Ve středu 30.3. Včeličky, Motýlci, Žabičky a Kytičky

v úterý 5.4. Sluníčka, Berušky, Sovičky, Veverky a Broučci

 

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

S předškoláky se půjdeme podívat na prvňáčky, na jednu vyučovací hodinu:

28.3. Kytičky

4.4. Včeličky

6.4. Žabičky

11.4. Motýlci

 

Šablony III.

V rámci tohoto projektu uspořádáme pro děti projektové dny v MŠ a mimo MŠ, které jsou pro děti zdarma. Každá třída vyčerpá 1 tématický výlet na jaře 2022

Výlety na jaře 2022:

7.4. Broučci a Kytičky jedou za krtkem do Kladna, projektový den mimo MŠ je pro děti zdarma

13.4. Sovičky a Veverky- výlet do Berouna, Muzeum českého krasu- Velikonoce, informace a cenu dáme včas vědět

28.4. Sovičky a Veverky- podmořský svět v Praze, akci si hradíte

3.5. Včeličky a Motýlci pojedou do ZOO v Plzni, projektový den mimo MŠ je pro děti zdarma

11.5. Sluníčka a Berušky pojedou do Olešné za zvířátky, projektový den mimo MŠ je pro děti zdarma

8.6. Žabičky- výlet do Čechovy stodoly, projektový den mimo MŠ je pro děti zdarma

Další plánované akce během roku

Logopedická depistáž- 23.9. a 7.10. dopoledne v MŠ. Jedná se o vyšetření logopedem a případné doporučení k pravidelným návštěvám logopeda. Zájemci se zapíší na arch v šatně. Cena je 200,-Kč, uhradíte ve třídě. Neuskuteční se ve třídě Sluníček a Berušek, kde jsou děti ještě opravdu malé a nechceme je stresovat, můžeme pro ně uskutečnit na jaře. Zajišťuje pro nás společnost V lavici s.r.o. z Prahy.
Screeringové vyšetření očí–  pouze pro zájemce, platí se 170,-Kč. Termín zřejmě až na jaře.
Projektové dny– dle zájmu dětí a učitelek, tyto aktivity jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z dotací, tzv. Šablon. V letošním roce máme naplánované i tématické výlety, které budou pro děti zdarma. Uskuteční se až na jaře.
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd
Škola v přírodě Orlík 5.-10.6. pro 57 dětí, jely by 3 třídy předškoláků
Plavání předškoláků, pokud to vyjde, dostaneme jen jeden kurz, místo 3 které jsem žádala. jezdila by třída, která nepojede do přírody, jezdit budeme od února do dubna
Návštěva solné jeskyně– děti ze třídy Veverek budou navštěvovat od října solnou jeskyni v Králově Dvoře, potom budou chodit Sovičky
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách.
Vše záleží na situaci, zda bude možné akce uskutečnit.