ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

Pro rodiče:

Krátká třídní schůzka s následnou přednáškou o školní zralosti, kterou přednáší a na vaše dotazy odpoví Mgr. Miroslava Lívancová:

Čtvrtek 9.9. od 16,45 Včeličky

Úterý 14.9. od 16,45 Motýlci

Čtvrtek 23.9. od 15,45 Žabičky

Čtvrtek 30.9. od 15,45 Kytičky

Využijte této příležitosti, akce je pro vás zdarma, bude hrazena z dotací Šablon.

 

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole:

17.9. hudební pohádka Terezka a Matěj, divadlo Uhlíř a Svěrák, cena pro dítě 40,-Kč, z důvodu velké nemocnosti dětí je přesunuto na 1.4.

24.9. Zvířátka a loupežníci, divadlo Aleše Bílka, cena je smluvní, rozpočítáme cenu podle počtu dětí (cca 40-50 Kč)

5.10. Kouzelníci Kellnerovi, 45,-Kč na dítě

13.12.  Ledová královna, cena je smluvní, bude rozpočtena mezi děti (40-50 Kč)

7.1. Vaření, divadlo Kubec, smluvní cena (40-50Kč)

8.4.2022 O hledání jara, divadlo Aleše Bílka, smluvní cena, rozpočítáme podle počtu dětí (40-50 Kč)

19.4. Cirkus Cecilka, cena pro dítě 40,-Kč

16.5. Karkulčina dobrodružství, divadlo Aleše Bílka, smluvní cena (40-50,-Kč)

20.6. Blecha a Neplecha jedou do světa, divadlo Kubeš, smluvní cena, rozpočítáme podle počtu dětí (40-50Kč)

Bude-li to možné, podzimní a jarní představení se uskuteční venku.

Projektové dny ve třídách

Zbývá nám do konce října splnit 15 projektových dnů, které jsme nemohli v loňském roce uskutečnit.

15.9. Hrátky se zvířátky- hudebně zábavný program se zpěvačkami skupiny revival ABBA- Včeličky zdarma, přidají se Broučci, Veverky a Kytičky za cenu vstupného. Děti mohou přijít v maskách zvířátek, není povinné. Přesunuto na 22.10. z důvodu velké nemocnosti dětí

16.9. polytechnika, hry na rozvoj logiky a jemné motoriky- dopoledne Sovičky, Motýlci, odpoledne Žabičky-zdarma

20.9. S krtkem do vesmíru- Broučci, přidají se Včeličky-zdarma

20.9. Bubnování-Sluníčka a Žabičky- zdarma, pokud to bude možné, program se uskuteční venku

22.9. Kouzelnické dopoledne- Berušky, přidají se Sluníčka- zdarma

1.10. přesunuto na 11.10. Bubnování-Broučci a Kytičky- zdarma, pokud to bude možné, program se uskuteční venku

8.10. Bubnování- Sovičky a Veverky, Včeličky a Motýlci, zdarma, pokud to bude možné, program se uskuteční venku

13.10. Tvořivé dopoledne s podzimní tématikou(s Auredníkem), Motýlci zdarma

14.10. Dentální hygiena- Včeličky- zdarma, děti si přinesou kartáček na zuby a pastu

14.10. Bezpečný pes- Sovičky a Veverky, Žabičky a Kytičky, Včeličky a Motýlci

Další plánované akce během roku

Logopedická depistáž- 23.9. a 7.10. dopoledne v MŠ. Jedná se o vyšetření logopedem a případné doporučení k pravidelným návštěvám logopeda. Zájemci se zapíší na arch v šatně. Cena je 200,-Kč, uhradíte ve třídě. Neuskuteční se ve třídě Sluníček a Berušek, kde jsou děti ještě opravdu malé a nechceme je stresovat, můžeme pro ně uskutečnit na jaře. Zajišťuje pro nás společnost V lavici s.r.o. z Prahy.
Screeringové vyšetření očí–  pouze pro zájemce, platí se 150,-Kč. Termín zřejmě až na jaře.
Projektové dny– dle zájmu dětí a učitelek, tyto aktivity jsou pro děti zdarma, jsou hrazeny z dotací, tzv. Šablon. V letošním roce máme naplánované i tématické výlety, které budou pro děti zdarma. Uskuteční se až na jaře.
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd
Škola v přírodě Orlík 5.-10.6. pro 57 dětí, jely by 3 třídy předškoláků
Plavání předškoláků, pokud to vyjde, dostaneme jen jeden kurz, místo 3 které jsem žádala. jezdila by třída, která nepojede do přírody
Návštěva solné jeskyně– děti ze třídy Veverek budou navštěvovat nyní od října solnou jeskyni v Králově Dvoře
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách.
Vše záleží na situaci, zda bude možné akce uskutečnit.