ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Akce

 

Na kulturní akce vybíráme 300 Kč. Z těchto peněz budeme hradit plánovaná divadelní představení v naší školce. Pokud dítě ve školce v tu dobu není, částka mu zůstává a na konci školního roku bude vrácena.

Divadelní představení v naší mateřské škole:
14.9. Jak medvědi vařili, divadlo Krab, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní, rozpočteno na 55,-Kč na dítě
6.10. V korunách stromů, divadlo Letadlo, od 9 a 10 hodin, cena pro dítě 60,-Kč
3.11. Kouzelníci Kellnerovi, od 9 a 10 hodin, cenu ještě doplníme
23.11. Šašek a čert, divadlo Bílek, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
28.2. Zelená pohádka, činohra Chrastinová, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
5.4. Veselé písničky, Svěrák a Šíp, od 9 a 10 hodin, cena je smluvní
Některé ceny jsou pevně dané, ale většinu máme nasmlouvanou dopředu a pak rozpočítáme mezi přítomné děti. Oproti jiným školkám máme výhodu, že je nás hodně.

 

 

 

Další plánované akce během roku

Screeringové vyšetření očí–  pouze pro zájemce, platí se 200,-Kč. Bývá na jaře.
Slavnostní rozloučení s předškoláky bude v rámci tříd
Plavání předškoláků, 30 předškolních dětí, budeme jezdit zřejmě až na jaře, včas dáme vědět
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ bývá před zápisem do školy
Lokomoce– pouze pro zájemce, fyzioterapeutky dítě vyšetří a rodičům předá zprávu o dítěti s případným doporučením a cviky na rozvoj správného držení těla. Platí se 500,-Kč. Můžeme zajistit, budete-li mít zájem.
Výlety dětí-jezdíváme na jaře
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval v druhé polovině února, Oslava MDD – pro všechny třídy
Další možné akce jsou plně v režii učitelek a nemusí být ve všech třídách.
Cvičíme se Sokolíkem– některé třídy se i letos zapojí do projektu cvičení, kdy po splnění daných úkolů si děti děti lepí samolepky do sešítku, poplatek je vzat z akcí školky