ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Kroužky

Kroužky – školní družina 2022/2023

Pondělí:

Vaření: 3. třída 15.00 -16.30 (10 žáků)
Pavla Vávrová (p.vavrova@zskd.cz)

Keramika: 2. třída 15.00 – 16.30 (10 žáků)
Vácová Renáta (r.vacova@zskd.cz)

Deskové hry: 1. třída 15.00 – 16.00 (16 žáků)
Frýdlová Martina (m.frydlova@zskd.cz)

Úterý:

Sportovní kroužek: 2.tř. 15.15 – 16.15 (20 žáků)
Nataša Kadeřábková (n.kaderabkova@zskd.cz)

Středa:

Keramika: 3. třída 15.00 – 16.30hod. (10 žáků)
Kysilková Barbora (b.kysilkova@zskd.cz)

Čtvrtek:

Šikovné ručičky: 3.třída 15.00 -16.30 (10 žáků)
Jana Kostrhůnová (j.kostrhunova@zskd.cz)

Zpíváme s radostí: 2. třída 15.00 -16.00 (15 žáků)
Hana Medková (h.medkova@zskd.cz)

Výtvarný kroužek: 1. třída 15.00 – 16.00 (12 žáků)
Tereza Liska (t.liska@zskd.cz)

Přihlašování:

Žáka je možné přihlásit prostřednictvím „RESERVANDA“ (webové stránky školy), které bude
spuštěno dne 30.8.2022 v 6.00hod. O zařazení do kroužku bude rozhodovat včasné přihlášení
až do naplnění kapacity kroužku. O případném uvolnění míst po naplnění kapacity kroužku,
budou rodiče informováni e-mailem. Platba za kroužek proběhne hotově (u vedoucí kroužku),
do 15.9.2022. V případě, že platba nebude za žáka provedena, žák se z kroužku vyloučí a jeho
místo bude nabídnuto jinému zájemci.

Platba:

Keramický kroužek – 800,- Kč na pololetí
Šikovné ručičky – 600,- Kč na pololetí
Výtvarný kroužek – 600,- Kč na pololetí
Vaření – 900,-Kč na pololetí
Ostatní kroužky – zdarma

S kroužky začínáme v týdnu od 19.9.2022.

Kroužky zajištěné smluvně s jinými subjekty

Naše školní družina se vedle pravidelné výchovně vzdělávací činnosti věnuje rozvoji zájmových
aktivit dětí a dlouhodobě spolupracuje s níže uvedenými subjekty. V praxi to znamená, že si
vedoucí externího kroužku vyzvedne žáky (na základě řádné smlouvy se školou) a po skončení
činnosti je předá p. vychovatelce.

Přihlašování do těchto kroužků u vedoucích kroužků na níže uvedené e-mailové adrese.

Přihlašování od 30.8. 2022, informace u paní vychovatelky nebo u vedoucích kroužků

Pondělí:

Judo: 1. – 3. třída, 15.00hod. – 16.00hod.
Mgr. Karel Dvořák karel.dvorak@judovicnezsport.cz

Basketbal: 2.- 3. třída, 15.00hod. -16.00hod.
Mgr. Martin Šašek sasek.m@bkberoun.cz

Středa:

Atleticko – softballový kroužek: 1.-3.třída, 15.00hod. -16.00hod.
Michal Maryška club@piranhas.cz

Čtvrtek:

Badminton: 1. – 3. třída, 15.15hod. – 16.15hod.
Mgr. Martina Dvořáková bkkraluvdvur@gmail.com

Pátek:

Judo: 1. – 3. třída, 15.00hod. – 16.00hod.
Mgr. Karel Dvořák karel.dvorak@judovicnezsport.cz