ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

O nás

Školní družina má kapacitu 300 žáků a je určena pro žáky od 1. do 3. ročníku. Je rozdělena do deseti oddělení. Ve školní družině nabízíme dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas a něco se naučit. Všechny zájmové činnosti probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP pro školní družinu a je rozpracován do tematických celků. Důležitou součástí je i prevence sociálně patologických jevů.

Respektujeme individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. K dalšímu využití máme k dispozici tělocvičnu, zahradu, krásné okolí vhodné k procházkám, venkovní sportovní areál a počítačovou učebnu.

Práce s dětmi u nás není chápána jako hlídání dětí, ale jako prostředí, kde dětem zajistíme aktivně prožít s kamarády odpoledne. Vhodnou motivací k různým aktivitám se snažíme dítě vybavit žádoucími dovednostmi, vědomostmi a postoji. Mimo jiné absolvujeme s dětmi mnoho výletů, exkurzí, návštěvy kulturních představení a jiné aktivity.