ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Provozní náklady

Platí rodiče jakýmkoli účtem nebo složenkou každý měsíc na účet školy:

  • číslo účtu: 100900698/0300
  • var. symbol: každému dítěti je přidělen
  • Poplatek činí od 1.9.2013 600 Kč pro děti s celodenní docházkou, od 1.9.2024 se částka zvyšuje na 1000,-Kč měsíčně
  • Zadejte si prosím trvalý příkaz na stálou platbu 11 měsíců ve školní roce tj. od září – červenec

V době omezení nebo přerušení provozu MŠ podle § 3 školského zákona (jeden letní měsíc – kdy je MŠ uzavřena) se školné neplatí.

Předškolní děti provozní náklady neplatí,  neplatí ani děti s odkladem školní docházky.