ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zájmové kroužky

Mateřská škola má svůj školní vzdělávací plán. Děti ve školce cvičí, tancují, zpívají, kreslí, tvoří, učí se novým věcem. Dalo by se říct, že mají děti každý den nějaký kroužek 🙂 Jen se tyto činnosti nenazývají kroužky a jsou denní činností dětí. Mladší děti by si měly hlavně hrát, těmto dětem dělají problémy i přesuny na divadelní představení do jiné třídy. Mají zázemí ve své třídě a tam se cítí nejlépe. Chceme, aby si děti ve školce nejprve zvykly. Aby mohl být kroužek, musí být k tomu někde určený volný prostor.

Cvičení v tělocvičně- zatím není možné

 • koná se 1x týdně v tělocvičně ZŠ, pod vedením učitelek MŠ
 • v dopoledních hodinách
 • je určen pro děti z předškolních tříd
 • začínáme od listopadu (podle počasí a situace)
 • využíváme, pokud má škola volnou kapacitu v tělocvičně
 • který den budeme cvičit? Upřesníme podle rozvrhu školy
 • děti budou mít s sebou v baťůžku tepláky, ponožky a triko na převlečení, pevnou obuv se světlou podrážkou
 • ze školky budeme odcházet již v 7,45 hodin, na nikoho nečekáme a dítě nelze předat v tělocvičně

Keramický kroužek

 • koná se 1x za 14 dní pod vedením učitelky MŠ Olgy Čechové, Soni Kuxové, Lujzy Doušové a Lenky Baďurové
 • termín říjen – květen, vzhledem k uzavření MŠ budeme pracovat i v červnu
 • v čase poledního odpočinku dětí
 • je určen pro předškoláky
 • cena: 200 Kč na materiál na celý školní rok
 • přihlášky a platba do 30.9. ve třídě
 • rozpis termínů je uveden na nástěnce v šatně
 • Včeličky- čtvrtek
 • Žabičky- středa
 • Motýlci-úterý
 • Kytičky-

Taneční kroužek s Áčkem

 • 1x měsíčně, první úterý v měsíci, tanečky povede lektorka Lucka
 • přihlásit se mohou všechny děti, kromě Sluníček a Berušek (nejmladším dětem dopřejeme čas na adaptaci)
 • přihlášky a platba do konce září ve třídě, vybíráme 200 Kč na říjen -únor, poté vybereme na další měsíce
 • termíny6.10., 3.11., 1.12., 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6.
 • listopadový termín byl nahrazen 19.1.
 • únorový a březnový termín bude nahrazen, víme o tom, děti neošidíme, případně uskutečníme podle počasí na zahradě v květnu, v červnu postupně všechny chybějící lekce