ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zájmové kroužky

Mateřská škola má svůj školní vzdělávací plán. Děti ve školce cvičí, tancují, zpívají, kreslí, tvoří, učí se novým věcem. Dalo by se říct, že mají děti každý den nějaký kroužek 🙂 Jen se tyto činnosti nenazývají kroužky a jsou denní činností dětí. Mladší děti by si měly hlavně hrát, těmto dětem dělají problémy i přesuny na divadelní představení do jiné třídy. Mají zázemí ve své třídě a tam se cítí nejlépe. Chceme, aby si děti ve školce nejprve zvykly. Aby mohl být kroužek, musí být k tomu někde určený volný prostor.

Cvičení v tělocvičně s předškoláky

 • koná se 1x týdně v tělocvičně ZŠ, pod vedením učitelek MŠ
 • v ranních hodinách
 • je určen pro děti z předškolních tříd
 • začínáme od října (podle počasí a situace)
 • využíváme, pokud má škola volnou kapacitu v tělocvičně
 • děti budou mít s sebou v baťůžku tepláky, ponožky a triko na převlečení, pevnou obuv se světlou podrážkou, svačinu ani pití nebereme- na svačinku se vracíme do školky
 • ze školky budeme odcházet již v 7,45 hodin, na nikoho nečekáme a dítě nelze předat v tělocvičně
 • v pondělí cvičí Motýlci, v úterý Kytičky, ve středu Včeličky
 • po dobu plavání se nebude chodit na cvičení do tělocvičny

Keramický kroužek

 • koná se 1x za 14 dní pod vedením učitelky MŠ Soni Kuxové, Lujzy Doušové a Lenky Baďurové
 • termín říjen – květen
 • v čase poledního odpočinku dětí
 • je určen pro předškoláky
 • cena: 200 Kč na materiál na celý školní rok
 • přihlášky a platba do 30.9. ve třídě
 • rozpis termínů bude uveden na nástěnce v šatně
 • keramika Včeličky: úterý 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 13.4.čtvrtek, 25.4., 9.6., 6.6.
 • keramika Kytičky: sudá středa 25.1., 8.2., 22.2., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 23.1. náhradní termín
 • Keramika Motýlci: sudý čtvrtek 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 23.3., 20.4., 4.5., 18.5.,  náhradní termín za 9.3. a 6.4. bude včas oznámen

Tanečky s Luckou

 • tanečky jsou určeny pro děti z naší MŠ, kromě Sluníček, Berušek a Broučků (nejmladší děti se adaptují, vyzkouší později, na jaře na zahradě)
 • 1x v měsíci, v prostorách MŠ
 • od října do června, vždy 1. úterý v měsíci (pokud nemáme naplánované divadlo či jinou aktivitu)
 • platí se na pololetí říjen až únor 200,-Kč, zbývající část platíme až v únoru, 1 lekce 40,-Kč
 • přihlášky do konce září ve své třídě

Logopedická péče u předškoláků

 • Během září proběhne průzkum zájmu a třídní schůzka pro rodiče, kteří by měli o logopedickou péči zájem
 • Zajišťuje logopedická asistentka, která každý pátek od 8 do 14 hodin individuálně pracuje s předškoláky, s každým dítětem 20-30 minut.
 • cena jedné lekce je 250,-Kč
 • od poloviny září do června
 • dítě musí mít notýsek, sešit, kde mu asistentka zapisuje průběh sezení a co máte doma procvičovat a jak
 • termíny oznámíme podle počtu zájemců (lichý a sudý týden)