ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

O nás


Naše MŠ tvoří jeden subjekt společně se ZŠ Králův Dvůr v Jungmannově ulici.

Mateřská škola je předškolní zařízení pavilónového typu, umístěné v klidnější lokalitě města. 8 tříd je Pod Hájem a jedna třída je na odloučeném pracovišti na zámečku. Naše MŠ je školou s celodenním provozem od 6,30 do 17,00 hodin. Poskytujeme výchovu a vzdělání dětem předškolního věku.

Naším cílem je vytváření pohody a příjemné atmosféry, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dítěte, celé jeho osobnosti ve všech směrech. Nabízíme dětem pestrou a rozmanitou výuku s využíváním interaktivní školičky. Školka využívá interaktivní tabuli již v 5 třídách.

Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem. Pro děti jsou vhodně situovány různé hrací koutky.

Fotoexkurze

Součástí MŠ je velká zahrada s pískovišti. Školní zahradě dominují herní prvky z akátu s okrasnými záhony. Na zahradě postupně doplňujeme další nové herní sestavy, tak aby zajišťovaly dětem řádné vyžití a splňovaly přísné bezpečnostní normy. V budoucnu bychom rádi vysadili více vzrostlých stromů, aby děti chránily před sluncem. Rádi bychom se zaměřili na zahradě více na stránku poznávací a aktivní, kde bychom uvítali domeček pro hmyz a různé pracovní stoly a zařízení na tvoření a hry s pískem a přírodninami, aktivní stěny na procvičování jemné motoriky, pocitový chodníček a jiné.

Kapacita mateřské školy je 222 dětí. Toto předškolní zařízení slouží místním dětem.

Ve sklepních prostorách je prádelna, kterou využívá i druhá mateřská škola a základní škola. Uprostřed pavilonů je školní kuchyně pro 202 strávníků.

Mateřská škola má 9 tříd: Sluníčka, Berušky, Žabičky, Kytičky, Včeličky, Motýlci, Sovičky a Veverky a na zámečku Broučci.

Více jak 10x za rok máme v naší školce pro děti zajištěno divadelní představení a další akce a aktivity, které průběžně doplňujeme dle nabídky.

Jsme zapojeni do projektu: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Cílem tohoto projektu je nabízet dětem více pohybových aktivit spojených se zdravým pohybem. Plnění úkolů by mělo dětem přinášet radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností.

Využíváme pro komunikaci s rodiči aplikaci Twigsee, kam rodičům sdílíme informace ze třídy, programu s dětmi i fotografie.