ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Naši učitelé

Jméno a přijmení Funkce Zkratka E-mail
Mgr. Dana Nováková třídní učitel 1.A No d.novakova@zskd.cz
Mgr. Ladislava Zajícová třídní učitel 1.B Za l.zajicova@zskd.cz
Mgr. Soňa Pacnerová třídní učitel 1.C Ps s.pacnerova@zskd.cz
Mgr. Jana Křečková třídní učitel 2.A j.kreckova@zskd.cz
Mgr. Marie Hlaváčková třídní učitel 2.B Hla m.hlavackova@zskd.cz
Mgr. Beáta Danielová třídní učitel 2.C Dan b.danielova@zskd.cz
Mgr. Jitka Piskovská třídní učitel 2.D Pis j.piskovska@zskd.cz
Mgr. Drahuše Milfaitová třídní učitel 3.A Mi d.milfaitova@zskd.cz
Mgr. Eva Ledvinová Mayová třídní učitel 3.B May e.mayova@zskd.cz
Mgr. Jarmila Kolářová třídní učitel 3.C Kol j.kolarova@zskd.cz
Mgr. Barbora Šimonová třídní učitel 4.A Ši b.simonova@zskd.cz
Mgr. Tereza Müllerová třídní učitel 4.B Mul t.mullerova@zskd.cz
Mgr. Anna Geroldová třídní učitel 4.C Ger a.geroldova@zskd.cz
Mgr. Ivana Janáčková třídní učitel 5.A Jn i.janackova@zskd.cz
Mgr. Terezie Königová třídní učitel 5.B Kt t.konigova@zskd.cz
Mgr. Hana Kodetová třídní učitel 6.A Kd h.kodetova@zskd.cz
Bc. Romana Nováková třídní učitel 6.B Nor r.novakova@zskd.cz
Mgr. Markéta Kovaříková třídní učitel 7.A Kv m.kovarikova@zskd.cz
Mgr. Petra Jirásková třídní učitel 7.B Ji p.jiraskova@zskd.cz
Mgr. Hana Urbanová třídní učitel 8.A Urb h.urbanova@zskd.cz
Mgr. Jarmila Šimková třídní učitel 8.B ŠM j.simkova@zskd.cz
Jakub Fiala třídní učitel 9.A Fi j.fiala@zskd.cz
Mgr. Klára Pondělíčková třídní učitel 9.B Pon k.pondelickova@zskd.cz
Ing. Evžen Krob ředitel školy Kr e.krob@zskd.cz
Mgr. Markéta Kindlová zástupkyně ředitele Ki m.kindlova@zskd.cz
Mgr. Kateřina Rychterová zástupkyně ředitele Rych k.rychterova@zskd.cz
Mgr. Pavel Bokr učitel Bo p.bokr@zskd.cz
Mgr. Martina Dvořáková učitel DK m.dvorakova@zskd.cz
Mgr. Jaroslava Hrášková učitel Hr j.hraskova@zskd.cz
Mgr. Nikola Kapalová Perglerová učitel Pe n.perglerova@zskd.cz
Mgr. Michal Koukol učitel Kou m.koukol@zskd.cz
Mgr. Radka Krompolcová učitel Kp r.krompolcova@zskd.cz
Silvie Niedermeierová učitel Nie s.niedermeierova@zskd.cz
Mgr. Hana Slezáková učitel Sle h.slezakova@zskd.cz
Mgr. Jana Soukupová učitel Sou j.soukupova@zskd.cz
Mgr. Jana Šlosarová učitel ŠL j.slosarova@zskd.cz
Mgr. Iva Horová učitel HOR i.horova@zskd.cz
Mgr. Adriana Veselá sociální pedagog a.vesela@zskd.cz
Mgr. Petra Novotná speciální pedagog p.novotna@zskd.cz
Mgr. Iva Meškanová vedoucí ŠD i.meskanova@zskd.cz
Bc. Tereza Dochtorová vychovatelka ŠD Doc t.dochtorova@zskd.cz
Bc. Jana Chlupová vychovatelka ŠD Chl j.chlupova@zskd.cz
Jana Kostrhůnová vychovatelka ŠD Ks j.kostrhunova@zskd.cz
Barbora Kysilková vychovatelka ŠD Kys b.kysilkova@zskd.cz
Bc. Tereza Liska vychovatelka ŠD Lis t.liska@zskd.cz
Hana Medková vychovatelka ŠD Med h.medkova@zskd.cz
Renata Vácová vychovatelka ŠD Vac r.vacova@zskd.cz
Pavla Vávrová vychovatelka ŠD Var p.vavrova@zskd.cz
Martina Frýdlová asistent pedagoga Fry m.frydlova@zskd.cz
Berenika Hincová asistent pedagoga Hin b.hincova@zskd.cz
Šárka Jarolímková asistent pedagoga Jar s.jarolimkova@zskd.cz
Jana Kostrhůnová asistent pedagoga Kos j.kostrhunova@zskd.cz
Kristýna Kramperová asistent pedagoga Kra k.kramperova@zskd.cz
Barbora Kysilková asistent pedagoga Kys b.kysilkova@zskd.cz
Jaroslava Maštalířová asistent pedagoga Mas j.mastalirova@zskd.cz
Natálie Menclová asistent pedagoga + vychovatelka ŠD Men n.menclova@zskd.cz
Kateřina Nováková asistent pedagoga Nok k.novakova@zskd.cz
Iveta Šole asistent pedagoga Šol i.sole@zskd.cz
Renáta Vácová asistent pedagoga Vac r.vacova@zskd.cz
Hedvika Veselá asistent pedagoga Ves h.vesela@zskd.cz