ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Naši učitelé

Jméno a přijmení Funkce Zkratka E-mail
Mgr. Kateřina Rychterová třídní učitel 1.A Rych k.rychterova@zskd.cz
Mgr. Hana Doležalová třídní učitel 1.B Dol h.dolezalova@zskd.cz
Mgr. Anna Geroldová třídní učitel 1.C Ger a.geroldova@zskd.cz
Mgr. Ivana Janáčková třídní učitel 2.A Jn i.janackova@zskd.cz
Mgr. Terezie Königová třídní učitel 2.B KT t.konigova@zskd.cz
Mgr. Dana Nováková třídní učitel 3.A No d.novakova@zskd.cz
Mgr. Ladislava Zajícová třídní učitel 3.B Za l.zajicova@zskd.cz
Mgr. Jana Křečková třídní učitel 4.A j.kreckova@zskd.cz
Mgr. Barbora Meškanová třídní učitel 4.B Meš b.meskanova@zskd.cz
Mgr. Drahuše Milfaitová třídní učitel 5.A Mi d.milfaitova@zskd.cz
Mgr. Eva Ledvinová Mayová třídní učitel 5.B May e.mayova@zskd.cz
Mgr. Soňa Pacnerová třídní učitel 6.A Ps s.pacnerova@zskd.cz
Mgr. Klára Pondělíčková třídní učitel 6.B Pon k.pondelickova@zskd.cz
Mgr. Hana Kodetová třídní učitel 7.A Kd h.kodetova@zskd.cz
Mgr. Jana Šlosarová třídní učitel 7.B Šll j.slosarova@zskd.cz
Mgr. Markéta Kovaříková třídní učitel 8.A Kv m.kovarikova@zskd.cz
Mgr. Petra Jirásková třídní učitel 8.B Ji p.jiraskova@zskd.cz
Mgr. Hana Urbanová třídní učitel 9.A Urb h.urbanova@zskd.cz
Mgr. Jarmila Šimková třídní učitel 9.B Šm j.simkova@zskd.cz
Ing. Evžen Krob ředitel školy Kr e.krob@zskd.cz
Mgr. Markéta Kindlová zástupkyně ředitele Ki m.kindlova@zskd.cz
Mgr. Pavel Bokr učitel Bo p.bokr@zskd.cz
Lenka Čelechovská učitel CE l.celechovska@zskd.cz
Mgr. Iva Horová učitel Ho i.horova@zskd.cz
Mgr. Jaroslava Hrášková učitel Hr j.hraskova@zskd.cz
Zuzana Chocová učitel Cho z.chocova@zskd.cz
Mgr. Michal Koukol učitel Kou m.koukol@zskd.cz
Mgr. Radka Krompolcová učitel Kp r.krompolcova@zskd.cz
Mgr. Iva Meškanová učitel, vedoucí ŠD i.meskanova@zskd.cz
Bc. Romana Nováková učitel Nor r.novakova@zskd.cz
Mgr. Hana Slezáková učitel Sle h.slezakova@zskd.cz
Mgr. Jarmila Witoszová učitel Wi j.witoszova@zskd.cz
Mgr. Kateřina Dobrinič speciální pedagog Do k.dobrinic@zskd.cz
Ing. Gabriela Drábová asistent pedagoga Dra g.drabova@zskd.cz
Martina Frýdlová asistent pedagoga Fry m.frydlova@zskd.cz
Jana Kostrhůnova asistent pedagoga, vychovatelka ŠD Ks j.kostrhunova@zskd.cz
Jaroslava Maštalířová asistent pedagoga Mas j.mastalirova@zskd.cz
Hana Medková asistent pedagoga, vychovatelka ŠD Med h.medkova@zskd.cz
Silvie Niedermeierová asistent pedagoga Nie s.niedermeierova@zskd.cz
Bc. Alena Odvalilová asistent pedagoga Odv a.odvalilova@zskd.cz
Hana Peterová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD Pe h.peterova@zskd.cz
Lenka Šálková asistent pedagoga Šal l.salkova@zskd.cz
Hedvika Veselá asistent pedagoga Ves h.vesela@zskd.cz
Mgr. Jana Zálomová asistent pedagoga Za j.zalomova@zskd.cz
Tereza Černovská vychovatelka ŠD Cer t.cernovska@zskd.cz
Lenka Formánková vychovatelka ŠD Fo l.formankova@zskd.cz
Bc. Jana Chlupová vychovatelka ŠD Chl j.chlupova@zskd.cz
Nataša Kadeřábková vychovatelka ŠD Kad n.kaderabkova@zskd.cz