ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Naši učitelé

Jméno a přijmení Funkce Zkratka E-mail
Mgr. Ivana Janáčková třídní učitel 1.A Jn i.janackova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Terezie Königová třídní učitel 1.B KT t.konigova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Dana Nováková třídní učitel 2.A No d.novakova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Ladislava Zajícová třídní učitel 2.B Za l.zajicova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Jana Křečková třídní učitel 3.A j.kreckova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Barbora Meškanová třídní učitel 3.B Meš b.meskanova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Drahuše Milfaitová třídní učitel 4.A Mi d.milfaitova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Eva Ledvinová Mayová třídní učitel 4.B May e.mayova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Kateřina Rychterová třídní učitel 5.A Rych k.rychterova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Hana Doležalová třídní učitel 5.B Dol h.dolezalova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Hana Kodetová třídní učitel 6.A Kd h.kodetova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Jana Šlosarová třídní učitel 6.B Šll j.slosarova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Markéta Kovaříková třídní učitel 7.A Kv m.kovarikova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Petra Jirásková třídní učitel 7.B Ji p.jiraskova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Hana Urbanová třídní učitel 8.A Urb h.urbanova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Jarmila Šimková třídní učitel 8.B Šm j.simkova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Jaroslava Hrášková třídní učitel 9.A Hr j.hraskova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Jana Radová třídní učitel 9.B Rd j.radova@zskraluvdvur.cz
Ing. Evžen Krob ředitel školy Kr e.krob@zskraluvdvur.cz
Mgr. Markéta Kindlová zástupkyně ředitele Ki m.kindlova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Iva Horová Ho i.horova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Radka Krompolcová Kp r.krompolcova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Hana Slezáková Sle h.slezakova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Michal Koukol Kou m.koukol@zskraluvdvur.cz
Bc. Iva Meškanová i.meskanova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Soňa Pacnerová Ps s.pacnerova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Kateřina Dobrinič speciální pedagog Do k.dobrinic@zskraluvdvur.cz
Mgr. Klára Pondělíčková Pon k.pondelickova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Anna Geroldová Ger a.geroldova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Pavel Bokr Bo p.bokr@zskraluvdvur.cz
Bc. Romana Nováková Nor r.novakova@zskraluvdvur.cz
Bc. Jana Chlupová vedoucí ŠD Chl j.chlupova@zskraluvdvur.cz
Lenka Čelechovská CE l.celechovska@zskraluvdvur.cz
Soňa Vožehová vychovatelka ŠD s.vozehova@zskraluvdvur.cz
Vladislava Petrlová vychovatelka ŠD Pt v.petrlova@zskraluvdvur.cz
Tereza Černovská vychovatelka ŠD Cer t.cernovska@zskraluvdvur.cz
Jana Kostrhůnova vychovatelka ŠD Ks j.kostrhunova@zskraluvdvur.cz
Lenka Formánková vychovatelka ŠD Fo l.formankova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Jana Zálomová asistent pedagoga Za j.zalomova@zskraluvdvur.cz
Mgr. Petra Vávrová asistent pedagoga Vav p.vavrova@zskraluvdvur.cz
Bc. Alena Odvalilová asistent pedagoga Od a.odvalilova@zskraluvdvur.cz
Hana Peterová asistent pedagoga Pe h.peterova@zskraluvdvur.cz
Jaroslava Maštalířová asistent pedagoga Mas j.mastalirova@zskraluvdvur.cz