ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis do MŠ

Informace ohledně zápisu do MŠ na školní rok 2023/24 budou k dispozici v druhé polovině dubna. Zápis pak bude v první polovině května.

 

Starší informace:

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

  • třídní schůzka se bude konat v pondělí 22.8. od 17 hodin v MŠ Pod Hájem. Nemusí se zúčastnit rodiče, jejichž starší děti již MŠ navštěvují a potřebné tiskopisy mají už u sebe.
  • na třídní schůzce dostanete ještě několik formulářů k vyplnění, bez některých nelze 1.9. nastoupit do MŠ, proto je důležité se zúčastnit. Dozvíte se, jak to u nás chodí, jaká máme pravidla, akce, rozdělení dětí do tříd…
  • adaptace nejmladších dětí ze třídy Sluníček, Berušek a Broučků bude 31.8. od 9 do 10 hodin v jejich třídě. Zde můžete odevzdat vyplněné tiskopisy, seznámíte se s prostředím třídy, učitelkami, které vám řeknou, jak to ve třídě chodí, jaká máme ve třídě pravidla, kam dát dítěti věci (a jaké), tak , aby následující den už vstupovaly děti do třídy samy bez rodičů, věděly, jak to tam vypadá a chodí. V těchto třídách bude prvních 5 pracovních dní pouze dopolední provoz, což jsem upozorňovala již v informacích u zápisu. Až od 6. dne začnou spinkat děti, které dopoledne již dobře zvládají.
  • co dítě bude potřebovat v MŠ?- tričko a kraťasy, elasťáky či tepláky do třídy. Ven nosíme jiné oblečení- kraťasy či tepláky, abychom v oblečení od písku nechodili na koberec. Děti mohou mít do třídy sukýnku, ven ne- z hygienických důvodů. Bačkorky se světlou podrážkou, mohou být i sandálky, pokud mají světlou podrážku a dítě si je dokáže zapnout. Pantofle ani gumová obuv není z bezpečnostních důvodů povolena. Lahev na pití, kterou si nosíme na zahradu, jinak máme ve třídě pro možnost napít se, kdykoliv dítě potřebuje. Dítěti dolijeme vodu, šťávu nebo čaj. Ke každé stravě dostávají děti normálně pití v hrnečku, které můžeme přidat.
  • co nemusíte zajišťovat, protože patří do vybavení MŠ: ručník, hřeben, toaletní potřeby, ramínko a sáček v šatní skříňce dítěte, povlečení a prostěradlo na spinkání
  • děti musí mít vše podepsané, existují fixy na textil, které nejsou drahé a využijete je po celý rok (stačí koupit jeden fix)
  • případné dotazy prosím na email: skolka@zskd.cz

 

 

Zápis pro cizince (děti z Ukrajiny)

se koná  21.6. od 13 do 15 hodin v ředitelně MŠ Pod Hájem

Přihláška ke stažení, stačí rozkliknout:

Přihláška do MŠ-UA

Případně bude možné vyplnit na místě.

U zápisu předložíte:

-doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce

-doložení místa pobytu dítěte

-potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci

-žádost o přijetí do MŠ

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/23

Přijetí 2022-23 na webové stranky

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

Zápis se uskuteční osobním předáním přihlášky a dalších dokumentů v úterý 10.5. a ve čtvrtek 12.5. od 13 do 17 hodin v ředitelně MŠ Pod Hájem

Zápis pro cizince za účelem strpění se uskuteční až 21.6.- bude včas upřesněno

Prosím rezervujte si čas, kdy přijdete předat přihlášku a potřebné dokumenty k zápisu dítěte do MŠ:

rezervace na úterý 10.5. od 13 do 17 hodin:

http://zskraluvdvur.reservando.cz/#!/bookings/singleday/2054/2022-05-10

rezervace na čtvrtek 12.5. od 13 do 17 hodin: 

http://zskraluvdvur.reservando.cz/#!/bookings/full/2055/2022-05-12

 

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun,   příspěvková organizace

Kritéria přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/23

  1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2019

(zákonný zástupce dítěte má shodné místo trvalého pobytu s přihlašovaným dítětem)

  1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2019

Spádový školský obvod je určen místem trvalého bydliště dítěte

Vymezení školských obvodů pro zápis do mateřských škol ve školním roce 2022/23 jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č.4/2021 ze dne 25.3.2021 a to takto:

Spádový školský obvod ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr tvoří celé území města Králův Dvůr

Spádový školský obvod ZŠ a MŠ Králův Dvůr- Počaply, Tyršova 136, Králův Dvůr tvoří celé území města Králův Dvůr

 

Přihláška ke stáhnutí a následnému vyplnění Přihláška do MŠ

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí podle registračních čísel bude zveřejněn 27.5.  na webu MŠ a na vývěsce u MŠ.

Do MŠ může být přijato pouze dítě řádně očkované. Od dětského lékaře si vyžádejte potvrzení o očkování dítěte. Mudr. Mašková a Mudr. Kasl mají od nás připravené formuláře. Patříte-li k jinému lékaři, stáhnete a vytisknete si přílohu, kterou dáte potvrdit lékaři:   word-potvrzení od lékaře

Připomínám povinnost předškolního vzdělávání dětí, která se vztahuje na děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017.

Jste povinni dítě přihlásit k docházce do MŠ ve své spádové oblasti. Pokud dítě navštěvuje jinou MŠ, může tam dítě zůstat, ale vy nám musíte nahlásit, že dítě plní předškolní vzdělávání jinde (konkrétně kde).

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 9 tříd s celodenním provozem. Kapacita je 222 dětí. 8 tříd je v MŠ Pod Hájem a jedna třída na odloučeném pracovišti na zámečku. Na zámeček jsou přijímány nejmladší děti, které jsou ze vzdálenějších oblastí KD a nemají sourozence v naší MŠ či ZŠ. Je to jen na jeden školní rok, pak přechází Pod Háj. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči. Nejmladší děti z důvodu adaptace navštěvují MŠ první týden v září pouze na dopoledne.

Všeobecné informace k zápisu- jak probíhá zápis a vše s ním související

Přihláška do MŠ

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách, vytisknete a vyplníte. Můžete napsat jméno kamaráda věkově blízkého vašemu dítěti či zařízení, které dítě nyní navštěvuje, aby mohlo být zohledněno pro následné rozdělování dětí do tříd.

Trvalé bydliště dítěte

Dítě musí mít trvalý pobyt v Králově Dvoře. Budeme mít k dispozici výpis z Evidence obyvatel. Vy žádné potvrzení dokládat nemusíte.

Věk dítěte 

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31.8. 2019. Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2019. Děti narozené po 31.12. 2019 nebudou zapsány (v posledních více jak 10 letech nebyly přijaty ani všechny tříleté děti narozené na podzim, děti mladší tří let ubírají na kapacitě třídy, protože místo dvou dětí se přijme jedno mladší tří let, což je reálné nyní pouze na některých vesnicích)

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádost pouze v jedné MŠ v Králově Dvoře

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu pouze do jedné MŠ v Králově Dvoře, kterou preferují. Nová vyhláška o spádovosti zaručí přijetí stejně starých dětí v obou mateřských školách, ale neukládá povinnost přijetí v MŠ, kam podáváte přihlášku. Místo může být nabídnuto v druhé MŠ, pokud tam kapacita nebude naplněna. Pod naši MŠ Pod Hájem spadá i třída na zámečku, kam budou po zápise přijaty nejmladší děti ze vzdálenějších míst našeho města (Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť) a děti, které nemají sourozence v naší MŠ a ZŠ. Třída je určena nejmladším dětem a následující rok přejdou k nám, Pod Háj.

Doložení dokumentů

Rodiče využijí možnosti osobního předání přihlášky, při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj OP, cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v době zápisu do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce u MŠ 27.5.

V souladu s §36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto možnost mají rodiče dne 24.5. od 10 do 11,30 hodin v ředitelně MŠ. Je potřeba telefonicky domluvit přesný čas návštěvy (telefon třídy Včeliček: 606 910 070)

Nepřijatým bude zasláno Nepřijetí doporučeně, hned po zveřejnění přijatých dětí.

Rozhodnuto musí být do 30 dnů.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání se týká dětí, které dosáhnou do 31.8. pěti let.

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané mateřské školy.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2016 do 31.8. 2017. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové MŠ tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

Veškeré dotazy prosím směrujte raději na emailovou adresu školky skolka@zskd.cz  nebo telefonicky na mobil třídy Včeliček 606 910 070