ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis do MŠ

Obsah stránky je v přípravě.

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 8 tříd s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

V pondělí 24. srpna od 17 hodin se koná schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí. Prosím, aby přišel jen jeden člen rodiny, bez přítomnosti dětí. Děkuji za pochopení.

Program schůzky:

Seznámení s řádem a pravidly naší mateřské školy

Rozdělení dětí na třídy

Předání dokumentace- Přijetí, Evidenční list dítěte (kdo ještě nevyplnil a nedodal potvrzení od dětského lékaře, bez tohoto listu nemůže dítě nastoupit 1.9. do školky), Přihláška na stravování, údaje pro platbu provozních nákladů, podpis GDPR,

Adaptace nejmladších dětí- 31.8. v dopoledních hodinách (čas ještě upřesníme), kdy rodič společně s dítětem může ve třídě strávit určitý čas. Společně s učitelkami projdete zázemí třídy, ukážeme dětem, co kde je. Vy si už můžete přinést vyplněné tiskopisy, ať následující den nezdržujeme úřadováním a děti v klidu vchází do třídy. Dáte dětem věci do sáčku v šatně…

1.-4.9. bude probíhat adaptace nejmladších dětí. Ve třídě Sluníček a Berušek budou děti jen dopoledne a s nimi po celé dopoledne i obě učitelky, aby si děti v klidu zvykly na nové prostředí, učitelky, kamarády, pravidla. V ostatních třídách, kde jsou starší děti, je na vašem zvážení, zda děti vyzvednete po obědě nebo necháte již i na spaní.