ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

O nás

Nepřehlédněte aktuální informace

Základní škola Králův Dvůr

Základní škola Králův Dvůr je úplná základní škola s devíti ročníky, která byla postavena uprostřed obce. Budovy školy se nachází v blízkosti chráněného krajinného území Bora. Naše škola disponuje moderně vybavenými učebnami (včetně interaktivních tabulí), třemi IT učebnami a výborným sportovním zázemím. Součástí školy je tělocvična, v bezprostřední blízkosti se nachází sportovní hala a venkovní sportovní areál. V celé škole je možný bezbariérový přístup (každá budova má svůj výtah).

Nabízíme kvalitní vzdělávání

Podle našeho názoru je kvalitní vzdělávání takové, které uplatňuje individuální přístup, respektuje možnosti a individuální potřeby žáka a nachází tak jeho kvality, které mu umožní být v budoucím životě úspěšným. Zároveň také pracujeme s třídním kolektivem, v rámci kterého se každý žák učí spolupráci ve skupině, pomoci jeden druhému a sociálním vazbám.

Vzdělávání zajišťuje náš aprobovaný pedagogický sbor, který pracuje profesionálně a s nadšením 🙂


Píseň z oslavy 70 let ZŠ KD

Nová budova a vybavení školy


 

Pohled do naší školy

Fotoexkurze

 

Aktuální fotoalba