ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají z docházky vždy den předem a nahlásí se i důvod nepřítomnosti. V případě infekční nemoci (neštovice, spála, impetigo) jsou rodiče povinni ihned informovat MŠ, aby mohla předat informaci ostatním rodičům.

Pokud je dítě neomluvené déle než 1 měsíc, je vyloučeno z docházky do MŠ a může být přijato další dítě. Zároveň musíte dítě odhlásit ze stravování, jinak vám stravné propadne.

Omlouvání dětí v předškolní docházce je podrobně uvedeno ve školním řádu MŠ. Je povinností rodičů dítě řádně omluvit z docházky a to buď smskou, ústně a nebo emailem při delší nepřítomnosti dítěte. Pokud bude dítě opakovaně neomluvené, bude nahlášeno OSPODu.

Využíváme aplikaci Twigsee, přes kterou je také možné dítě omluvit. Tam ale nelze uvést případná infekční onemocnění, což musíte upřesnit a dát vědět na třídu smskou či zavoláním.