ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Platba za ŠD – 2. pololetí 2023/2024

Vážení rodiče,

vzhledem k legislativním změnám činí platba za ŠD na druhé pololetí školního roku 2023/2024

900,-Kč. Platba je splatná do 20.2.2024.

Platbu provádějte na číslo účtu: 100900698/0300.

VS zůstává stejný po celou dobu docházky žáka do ŠD.

 

Za spolupráci děkuji, Mgr. Iva Meškanová, vedoucí školní družiny