ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Kroužky ŠD 2023/2024

 

Kroužky – školní družina 2023/2024

Pondělí:   

Vaření: 3. třída 15.00 -16.30hod. (10 žáků)

Pavla Vávrová (p.vavrova@zskd.cz)

Keramika: 2. třída 15.00 – 16.30hod. (10 žáků)

Renáta Vácová (r.vacova@zskd.cz)

Úterý:    

Taneční kroužek: 1., 2.třída 15.15 – 16.15hod. (18 žáků)

Natálie Menclová (n.menclova@zskd.cz)

Výtvarný kroužek: 1. třída 15.00 – 16.15hod. (12 žáků)

Barbora Kysilková (b.kysilkova@zskd.cz)

Pohádkové čtení: 2.,3. třída 15.00 – 16.00hod. (15 žáků)

Hana Urbanová  (h.urbanova@zskd.cz)

Středa:       

Keramika: 3. třída 15.00 – 16.30hod. (10 žáků)

Barbora Kysilková  (b.kysilkova@zskd.cz)

Čtvrtek:

Šikovné ručičky: 3.třída 15.00 -16.30hod. (10 žáků)

Jana Kostrhůnová (j.kostrhunova@zskd.cz)

Zpíváme s radostí: 1.,2. třída 15.00 -16.00hod. (20 žáků)

Hana Medková (h.medkova@zskd.cz)

Hrátky s angličtinou 1.sk.: 2. třída 15.00 – 16.00hod. (20 žáků)

Mgr. Lada Zajícová (l.zajicova@zskd.cz)

Hrátky s angličtinou 2.sk.: 2. třída 15. – 16.00hod. (20 žáků)

Mgr. Marie Hlaváčková (m.hlavackova@zskd.cz)

Přírodovědné hrátky: 2. třída 15.00 – 16.30hod. (12 žáků)

Tereza Liska (t.liska@zskd.cz)

Kroužky začínají v týdnu od 18.9.2023, výjimku tvoří kroužky „Hrátky s angličtinou“, které začínají 5.10.2023.

Přihlašování:

Žáka je možné přihlásit prostřednictvím „RESERVANDA“ – odkaz níže (webové stránky školy), které bude spuštěno dne 1.9.2023 v 6.00hod.  O zařazení do kroužku bude rozhodovat včasné přihlášení až do naplnění kapacity kroužku. O případném uvolnění míst po naplnění kapacity kroužku, budou rodiče informováni e-mailem. Platba za kroužek proběhne hotově (u vedoucí kroužku) do 15.9.2023. V případě, že platba nebude za žáka provedena, žák se z kroužku vyloučí a jeho místo bude nabídnuto jinému zájemci.

Platba:

Keramický kroužek – 900,- Kč na pololetí

Šikovné ručičky – 700,- Kč na pololetí

Výtvarný kroužek – 700,- Kč na pololetí

Vaření – 900,-Kč na pololetí

Přírodovědný kroužek – 700,- Kč na pololetí

Taneční kroužek – 500,- Kč na pololetí

Hrátky s angličtinou – 500,- Kč na pololetí

Zpíváme s radostí – 200,- Kč na pololetí

Pohádkové čtení – zdarma

 

Odkaz na webové stránky:

https://zskraluvdvur.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2023-09

 

Naše školní družina se vedle pravidelné výchovně vzdělávací činnosti věnuje rozvoji zájmových aktivit dětí a dlouhodobě spolupracuje s níže uvedenými subjekty. V praxi to znamená, že si vedoucí externího kroužku vyzvedne žáky (na základě řádné smlouvy se školou) a po skončení činnosti je předá p. vychovatelce.

Kroužky zajištěné smluvně s jinými subjekty.

Přihlašování do těchto kroužků u vedoucích kroužků na níže uvedené e-mailové adrese.

Přihlašování od 5.9. 2023, informace u paní vychovatelky nebo u vedoucích kroužků.

Pondělí:       

Judo: 1. – 3. třída, 15.00hod. – 16.00hod.

Mgr. Karel Dvořák karel.dvorak@judovicnezsport.cz

Basketbal: 2.- 3. třída, 15.00hod. -16.00hod.

Mgr. Martin Šašek sasek.m@bkberoun.cz

Středa:  

Atleticko – softballový kroužek: 1.-2.třída, 15.00hod. -16.00hod.

Michal Maryška club@piranhas.cz

Florbal: 1. – 3. třída, 15.00hod. – 16.00hod.

Norbert Hirschbrich norbert.hirschbrich@seznam.cz

Čtvrtek:   

Badminton: 1. – 3. třída, 15.15hod. – 16.15hod.

Mgr. Martina Dvořáková  bkkraluvdvur@gmail.com

Pátek:    

Judo: 1. – 3. třída, 15.00hod. – 16.00hod.

Mgr. Karel Dvořák karel.dvorak@judovicnezsport.cz