ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče žáků 2. a 3. tříd

Informace pro rodiče žáků 2. a 3. tříd

 ŠD – školní rok 2023/2024

Školní družina zahajuje pravidelný provoz od 5.9.2023.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30hod. – 7.45hod. Příchod do ranní družiny nejpozději v 7.20hod. Při příchodu po 7.20hod. žáci nebudou do budovy vpuštěni a čekají na otevření školy (7.40hod.).

Ranní družina:

2.A,D – zvonek č. 3 (učebna 1.A)

2.B,C – zvonek č.2 (učebna 1.C)

3.A,B,C – zvonek č. 6 (učebna 2.D)

Odpolední provoz: 11.35hod. – 17.00hod. Po skončení vyučování si žáky přebírá vychovatelka ŠD.

Odchody ze školní družiny:

Když vyučování končí v 11.35hod.: Od 11.35hod. je oběd minimálně do 12.hod., proto je zbytečné v této době kamkoli zvonit.

Po obědě je odchod možný do 12.30hod. Od 12.30hod. do 14.30hod. probíhá pracovně vzdělávací program. Od 14.30hod. je možné žáky vyzvedávat kdykoli do 17.00hod. (dle zápisního lístku).

Když vyučování končí v 12.30hod.: Od 12.30hod. je oběd minimálně do 13.00hod., proto je zbytečné v této době kamkoli zvonit.

Po obědě je odchod možný do 13.30hod. Od 13.30hod. do 14.30hod. probíhá pracovně vzdělávací program. Od 14.30hod. je možné žáky vyzvedávat kdykoli do 17.00hod. (dle zápisního lístku).

 

V případě mimořádné situace, kdy se rodič nemůže ze závažných důvodů dostavit do 17.00hod. volá na služební telefon a domluví se s vychovatelkou o odchodu žáka.

V žádném případě nepouštíme žáka po telefonickém rozhovoru, na SMS zprávu nebo na e-mail!! 

Podmínky pro přijetí žáka do ŠD (všechny potřebné dokumenty obdrží žáci 4.9.2023):

  1. Vyplněný zápisní lístek při nástupu žáka do ŠD

(důležitá informace – zdravotní stav žáka a omezení)

  1. Vyplněný formulář „Zmocnění pro vyzvedávání žáka“

(raději více osob, pro mimořádné případy)

  1. Podepsaný formulář, ve kterém zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s řádem ŠD

(řád ŠD na stránkách školy, na nástěnce ŠD)

Platba za ŠD:

2.A,B,C,D a 3.A,B,C třída 1 100.-Kč na 1.pololetí školního roku 2023/2024.

Platba za školní družinu je splatná do 20.9.2022 na účet školy. Číslo účtu: 100900698/0300. Variabilní symbol (zůstává stejný pro celou docházku žáka do ŠD). Při platbě nepoužívat jméno, ale VS! Platit pouze na 1. pololetí!!!

Informační notýsek:

  • Vzkazy rodičům
  • Vzkazy vychovatelce

Oblečení:

Chodíme každý den ven, proto je potřeba přizpůsobit oděv a obuv ročnímu období a aktuálnímu počasí!!!!!

V šatní skříňce bude:

Oblečení na ven (tepláky, mikina, triko, boty, kšiltovka)

Převlečení do tělocvičny (žáci mohou používat to, co mají na tělesnou výchovu – pozor na obuv: vzhledem k povrchu v tělocvičně musí mít světlou podrážku)

Vychovatelky 2. a 3.tříd ŠD:

4.oddělení (2.A)                                     Bc. Dochtorová Tereza                                zvonek č.: 5

t.dochtorová@zskd.cz

5. oddělení (2.B)                                     Bc. Chlupová Jana                                       zvonek č.: 4

j.chlupova@zskd.cz

6. oddělení (2.C)                                     Vávrová Pavla                                               zvonek č.: 9

p.vavrova@zskd.cz

7. oddělení (2.D)                                    Bc. Liska Tereza                                            zvonek č.: 6

t.liska@zskd.cz

8. oddělení (3.A)                                    Kostrhůnová Jana                                         zvonek č.: 7

j.kostrhunova@zskd.cz

9.oddělení (3.B)                                      Menclová Natálie                                           zvonek č.: 8

n.menclova@zskd.cz

10.oddělení (3.C)                                   Kysilková Barbora                                          1 nová budova

b.kysilkova@zskd.cz

 

Každé oddělení má svůj zvonek, po šestnácté hodině se oddělení slučují, rodiče budou zvonit jinam (během 14ti dnů upřesníme čísla zvonků pro jednotlivá oddělení po šestnácté hodině).

Informace k provozu ŠD naleznete na webových stránkách školy – www.zskraluvdvur.cz (sekce „ŠKOLNÍ DRUŽINA“). Prosíme o jejich pravidelné sledování!!! Pokud budete mít jakýkoli dotaz či připomínku, kontaktujte svoji vychovatelku e-mailem.

Služební telefon ŠD: +420 723 203 794 rodiče uloží do svého mobilního telefonu!!!

E-mail ŠD: druzina@zskd.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Iva Meškanová ( i.meskanova@zskd.cz)