ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace rodičům žáků 1. tříd

Vážení rodiče,

z důvodu konání voleb a umístění volebních místností do budovy školy, se v pátek dne 30. září 2022 ruší se souhlasem zřizovatele školy školní družina pro žáky 1. tříd (1.A,B,C,D).

Žáky je možno vyzvednout po vyučování do 12.30hod.

Za spolupráci děkujeme.

Mgr. Iva Meškanová, vedoucí ŠD