ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Platba za ŠD na 2. pol. šk. roku 2021/2022

Informace k platbě za ŠD na 2. pololetí šk. roku 2021/2022

 

Platba za ŠD 1 000.-Kč na 2.pololetí šk. roku 2021/2022, pro 1., 2. a 3. ročník, je splatná do 15.2.2022. Platbu pošlete na účet č. 100900698/0300. VS pro žáky zůstává stejný.

 

Mgr. Iva Meškanová, vedoucí ŠD