ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace k testování pro rodiče žáků 1., 2. a 3. tříd 8.11. a 15.11.2021

Ve dnech testování 8.11. a 15.11.2021 nebude ranní družina.

Žáci mohou přijít do školy od 7.00hod., do kmenové třídy.  

Mgr. Iva Meškanová, vedoucí vychovatelka ŠD