ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče

Platba za školní družinu na 2.pololetí 2020/2021 – informace pro rodiče

 

Platba za školní družinu na 2. pololetí bude splatná do 20.2.2021.

Platba pro žáky 1. a 2. ročníku činí 800,-Kč.

Platba pro žáky 3. ročníku činí 600,-Kč.

Platba za kroužek „Keramika“ a kroužek „Šikovné ručičky“ se přesouvá z 1. pololetí na 2. pololetí.

Platbu pošlete na účet č. 100900698/0300, variabilní symbol zůstává žákům stejný po celou dobu docházky do ŠD.