ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče žáků 4. tříd

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr

Jungmannova 292

267 01 Králův Dvůr

 

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů končí k 31.12.2020 školní družina pro žáky 4. tříd. Všichni přihlášení žáci budou přeřazeni do školního klubu, který je zřízen za pomoci města Králův Dvůr Domečkem Hořovice. V příloze odeslané e-mailem naleznete veškeré informace potřebné k přihlášení žáků do klubu. Prostory pro klub poskytlo vedení školy po dohodě se zřizovatelem v budově naší ZŠ. Cena za klub zůstává stejná, jako platba na školní družinu, tzn. 1 000.-Kč na pololetí. Pro přihlášení žáků do klubu vyplňte formuláře (žáci dostanou vytištěné přihlášky + je potřeba vyplnit a nechat potvrdit dotazník o postavení na trhu práce – jsou tři varianty, vyberte odpovídající vašemu postavení na trhu práce – oba rodiče) a nejpozději do 18.12.2020 odevzdejte vychovatelce školní družiny.

 

V případě dotazů volejte na tel: +420 723 203 794 (I. Meškanová, ZŠ Králův Dvůr)

nebo +420 725 482 037 (E. Knopová, Domeček Hořovice).

 

                                                                                  Mgr. Iva Meškanová, vedoucí školní družiny ZŠ Králův Dvůr