ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče žáků 3. a 4. tříd

 

Provoz školní družiny bude pro 3. a 4. ročník obnoven od 30.11.2020.

 

Nástup žáků do školy je možný od 7.00hod. do kmenové třídy. Vyučování začíná v 7.55hod. Odpolední provoz je zajištěn do 17.00hod.

 

Při příchodu do školy rodiče/žáci zazvoní na příslušný zvonek a žák půjde do své třídy. Po skončení vyučování si žáky přebírá vychovatelka školní družiny. Žáci 1. – 3. tříd zůstávají po celý den ve své kmenové třídě. Žáci 4. tříd budou mít družinu v učebně č. 9., zvonek č.5.

Rodiče přihlásí dětem svačiny a obědy!

 

Přehled oddělení a tříd:

Oddělení                        Vychovatelka                      Třída                            Místnost

 

  1. oddělení               Černovská                           1.A                                1.A zvonek 3
  2. oddělení               Kostrhůnová                      1. B                                1.B zvonek 2
  3. oddělení               Meškanová                         1.C                                 1.C zvonek 1
  4. oddělení               Chlupová                            2.A                                2.A zvonek 8
  5. oddělení               Formánková                      3. A                               3.A zvonek 5
  6. oddělení               Kadeřábková                     3.B                                3.B zvonek 4
  7. oddělení               Medková                            4. A,B                            č.9  zvonek 5
  8. oddělení               Veselá                                 2. B                                2.B zvonek 7