ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vzhledem ke konání voleb, epidemiologické situaci

a na základě projednání se zřizovatelem školy končí vyučování

dne 2.10. 2020 pro žáky 1. st. ZŠ v 11,35 hod., 2. st. ZŠ ve 12,30 hod.

Dne 2.10. 2020 je zrušen provoz školní družiny.

Iva Meškanová