ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022_informace

Zápis do ZŠ v Králově Dvoře proběhne distanční formou.
Termín  zápisu bude od 26.4. do 30.4.2021.  Rozhodujícím kritériem pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání je trvalý pobyt v Králově Dvoře.
Město Králův Dvůr stanoví obecně závaznou vyhláškou spádové obvody základních škol.
Vše potřebné k zápisu zveřejníme ve spolupráci se zřizovatelem školy ve středu 14.4.2021 a umístíme na web školy.
Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují  školské obvody spádových základních škol zřízených městem Králův Dvůr je již zveřejněna na webových stránkách města.
Administrativní proces pro vás nebude náročný a na vše potřebné bude dostatek času.
Ing. Evžen Krob
ředitel školy