ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Vysvědčení – předání žákům

Vysvědčení bude předáno žákům v pátek 26.6.2020 během první vyučovací hodiny.

Vstup do školy bude žákům umožněn na základě odevzdání Čestného prohlášení ( pokud tak již žáci neučinili ).

Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Provoz skupin pro žáky  1. stupně ZŠ bude beze změn do úterý 30.6.2020.