ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Uzavření MŠ a ZŠ od pondělí 1. 3. 2021

Z rozhodnutí vlády ČR dochází k uzavření základních škol a mateřských škol od 1. 3. 2021.
Od pondělí 1. 3. 2021 přecházíme na distanční výuku i u žáků 1. a 2. tříd.
Ošetřovné:  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
                      Informace o ošetřovném naleznete zde:      https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Ing. Evžen Krob
ředitel školy