ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
v souladu s legislativními materiály vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. ledna 2024 zůstává úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole od 1. 1. 2024 v dosavadní výši 600,-Kč/měsíc.

Rovněž tak se nemění úplata za zájmové vzdělávání ve školních družinách a bude hrazena v dosavadní výši 200,-Kč/měsíc.

Změny těchto úplat budou provedeny od 1. 9. 2024.

Ing. Evžen Krob
ředitel školy

Usnesení č. 2023/23/2 – verze v PDF
– RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o změně legislativy ve věci stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech, kdy pro školní rok 2023/2024 musí být zachována stávající výše úplaty tj. 200,- Kč a 600,- Kč a nově bude úplatu stanovovat zřizovatel až od nového školního roku 2024/2025 tj. od 1.9.2024. RM pověřuje ředitele ZŠ a MŠ informovat rodiče žáků o zachování původní výše poplatku za docházku do mateřských škol a školní družiny.