ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Školní družina – školní rok 2020/2021_informace pro rodiče

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace pro rodiče – Školní družina

zahájení školního roku 2020/2021

1.9. schůzka s rodiči žáků 1. tříd po ukončení první vyučovací hodiny v 8.45 hod.

podání informací v dané učebně žáka

– informace o provozu ŠD, odkaz na vnitřní řád školní družiny (webové stránky školy)

– vyplnění zápisního lístku do 2.9.2020

– číslo účtu školy a variabilní symbol žáka

– stanovená úplata za školské služby činí 1000,- Kč na pololetí, splatná nejpozději

do 25. 9. 2020, pokud nebude platba provedena, žák může být vyřazen ze školní družiny

– doklad o vyzvednutí žáka jinou osobou

– informace o přihlašování žáka do zájmových útvarů v rámci provozu školní družiny

– vybavení žáka do školní družiny

 

2.9. 2020 pravidelný provoz školní družiny

Ranní provoz: 6.30- 7.40 hod., rodiče (žák) zvoní na zvonek – školní družina u hlavního vchodu, kamerový systém.

1.C učebna – žáci 1.A, 1.B,1.C

1.B učebna – žáci 2.A a 2.B

1.A učebna – žáci 3.A,3.B, 4.A a 4.B

Odpolední provoz dle učeben: 11.30 – 17.00 hod., rodiče (žák) zvoní na zvonek – školní družina u hlavního vchodu školy, kamerový systém.

 

Oddělení školní družiny:

 

 1. oddělení 1.A, 2.B učebna 1.A                Tereza Černovská

                                               zvonek č. 2                 t.cernovska@zskd.cz

2. oddělení 1.B, 2.B učebna 1.B                Jana Kostrhůnová

                                               zvonek č. 3                 j.kostrhunova@zskd.cz

3. oddělení 1.C, 2.B učebna 1.C                Mgr. Iva Meškanová

                                               zvonek č. 1                 i.meskanova@zskd.cz

4. oddělení 2.A učebna č.7                 Bc. Jana Chlupová

                                               zvonek č.8                  j.chlupova@zskd.cz

5. oddělení 3.A učebna č.10               Lenka Formánková

                                               zvonek č.5                  l.formankova@zskd.cz

6. oddělení 3.B učebna č.8                 Nataša Kadeřábková

                                               zvonek č.4                  n.kaderabkova@zskd.cz

7. oddělení 4.A,B učebnač.4                  Hana Medková

                                               zvonek č.7                  h.medkova@zskd.cz

 

 

Žáci 2. – 4. ročníku obdrží zápisní lístek od paní vychovatelky dne 1.9.2020. Zákonný zástupce zápisní lístek vyplní a žák jej odevzdá dne 2.9.2020 paní vychovatelce.

 

Bez zápisního lístku není možné nastoupit do školní družiny!!!

 

Prosíme rodiče o pravidelné sledování webových stránek školy, sekce školní družina, kde budou všechny potřebné informace!!!