ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Ředitelské volno 25.9.2020 a provoz školy 2.10.2020

Základní škola Králův Dvůr

Jungmannova 292

 

                                                                          Králův Dvůr  22.9.2020

 

Věc: Ředitelské volno

 

         Z epidemiologických důvodů na základě doporučení ministra zdravotnictví vyhlašuji na den 25.9. 2020 ředitelské volno podle zákona 561/2004 §24.  Zároveň sděluji, že bude zajištěn dopolední provoz a provoz školní družiny dle potřeby rodičů žáků v době od 7,00 do 17,00 hod. Rodiče žádáme, aby této možnosti využili pouze v nejnutnějších případech.

 

Dále sděluji, že vzhledem ke konání voleb, epidemiologické situaci

a na základě projednání se zřizovatelem školy končí vyučování

dne 2.10. 2020 pro žáky 1. st. ZŠ v 11,35 hod., 2. st. ZŠ ve 12,30 hod.

Dne 2.10. 2020 je zrušen provoz školní družiny.

 

                                                                       Ing. Evžen Krob

                                                                          ředitel školy