ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

OPVVV: VÝZVA Č. 02 18 063

OPVVV: VÝZVA Č. 02 18 063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY II. – ZŠ a MŠ Králův Dvůr, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013461 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
Finanční výše podpory/CZV projektu: 1 620 863 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Markéta Kindlová, kontakt: zskraluvdvur(a)centrum.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
SUBJEKTEM REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

Mateřská škola
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
2.I/6 e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianta e) Inkluze
2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
2.I/12 Projektový den ve škole
2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Základní škola
2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole

Školní družina
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

Dokument ke stažení