ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

OPVVV: VÝZVA Č. 02 16 022

OPVVV: VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvková organizace, je realizátorem projektu s názvem: Aktivně a společně II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005169 v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019
Finanční výše podpory: 1 458 231,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Markéta Kindlová
Tel: + +420 311 637 088, zskraluvdvur@centrum.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

I/1.1

Školní asistent – personální podpora MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

II/1.2

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem