ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

OP JAK: VÝZVA Č. 02 22 002

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres
Beroun, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY OP JAK-ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004669 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 09. 2023 do 31. 12. 2025
Finanční výše podpory/CZV projektu: 3 219 933 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

  • Personální podpora – Školní speciální pedagog ZŠ
  • Personální podpora – Školní psycholog ZŠ
  • Personální podpora – Sociální pedagog ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Dokument ke stažení