ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Organizace výuky od 8.9.2020

Vážení rodiče,

Rádi bychom vám sdělili několik doplňujících informací týkajících se organizace výuky od 8. září 2020.

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům (žádným doprovázejícím osobám)
 • Ve společných prostorách nosí všichni roušky
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • Žáci během výuky v učebnách zatím roušky používat nemusí
 • Výuka probíhá v kmenových učebnách, v maximální míře je omezeno střídání učeben
 • Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor
 • Přijímaná opatření jsou zaváděna v souladu s pokyny KHS v Berouně
 • Žáci se ve společných prostorách školy zbytečně neshromažďují a dodržují sociální odstup
 • Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!
 • V souladu se zásadami osobní a respirační hygieny dávejte dětem pouze papírové kapesníky
 • Žáci budou dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • Škola má zajištěné dezinfekční prostředky, třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Děkujeme vám za pochopení a za spolupráci.

Evžen Krob a Markéta Kindlová, vedení školy