ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

MS Office 365

Vážení rodiče,
Rádi bychom vás informovali o komplexním prostředí pro distanční vzdělávání online, které máme v tuto chvíli připravené pro učitele i žáky naší školy.

Microsoft Office 365 je online prostředí s aplikacemi a službami jako např. Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams, Forms, OneDrive aj. Díky těmto nástrojům mohou učitelé a žáci spolupracovat, bezproblémově komunikovat a vytvářet společný obsah.
Máme verzi pro školy a připravené účty i pro vaše děti. Třídní učitelé dětem i vám pošlou přístupy.
V tomto prostředí budeme pracovat a jednotlivé aplikace používat i v dalším školním roce, děti se budou přihlašovat přes své přístupy do sítě školy a pracovat v tomto prostředí i ve škole.

Práce v MS Office 365 bude samozřejmě jiná na 1. a 2. stupni, resp. v jednotlivých ročnících.
Prostředí MS Teams umožňuje konverzace, hovory, sdílení obsahu a spolupráci v rámci týmu (třídy). Od příštího týdne budou učitelé v rámci možností více používat MS Teams dle rozvrhu (platí zejména pro 2. stupeň, kde se učitelé v předmětech střídají). Určitě nebude naplněn celý rozvrh, výuka touto formou bude nabíhat postupně. Bude v kompetenci vyučujících, kolik hodin touto formou zrealizují.

Doposud zavedené a fungující způsoby distančního vzdělávání samozřejmě mohou být zachovány (zejména na 1. stupni).

Víme, že práce v online prostředí vyžaduje kromě znalosti prostředí i určité technické vybavení a datové prostředí. Pokud to bude jen trochu možné, zkuste prosím dětem přiměřené online prostředí poskytnout. Aplikace se dají stáhnout i do mobilů. Pokud by vaše dítě z různého důvodu takto pracovat nemohlo, učitelé se s dětmi domluví na jiném předávání informací.

Děkujeme vám všem za spolupráci a podporu v této době.

Přejeme vám příjemné jarní dny!

Evžen Krob a Markéta Kindlová, vedení školy