ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Kroužky školní družiny 2020/2021

Kroužky – školní družina

2020/2021

 

Pondělí:

Počítačový kroužek 3. – 4. tř. 15.00 -16.00 (15 žáků)

Mgr. Iva Meškanová

 

Úterý:

Keramika 2.A 15.00 -16.30 (10 žáků)

Bc. Jana Chlupová

Sportovní kroužek 2. – 3.tř. 15.15 – 16.15 (20 žáků)

p. Nataša Kadeřábková

 

Čtvrtek:

Šikovné ručičky 3.- 4. tř. 15.00 -16.30 (10 žáků)

p. Jana Kostrhůnová

Keramika – 2. B 15.00 -16.30 (10 žáků)

p. Hana Medková

 

Přihlašování:

Žáka je možné přihlásit prostřednictvím emailu druzina@zskd.cz   do naplnění kapacity kroužku od 25.8.2020.

O zařazení žáka budou zákonní zástupci vyrozuměni e-mailem.

Platba: Keramický kroužek – 700,- Kč na pololetí

Šikovné ručičky – 500,- Kč na pololetí

 

Naše školní družina se vedle pravidelné výchovně vzdělávací činnosti věnuje rozvoji zájmových aktivit dětí a dlouhodobě spolupracuje s níže uvedenými subjekty. V praxi to znamená, že si vedoucí kroužku vyzvedne děti a po skončení činnosti je předá p. vychovatelce.

Kroužky zajištěné smluvně s jinými subjekty.

Přihlašování od 2.9. 2020, informace u paní vychovatelky.

 

Pondělí:

Judo 15.00 – 16.00

Mgr. Karel Dvořák

Basketbal 2.- 4. třída 14.45 -15.30

p. Martin Šašek

 

Středa:

Atleticko -softballový kroužek – 2- 4. tř. 15.00-16.00

p. Milan Maryška

 

Pátek:

Judo 15.00 – 16.00

Mgr. Karel Dvořák

 

 

KROUŽKY – Domeček HOŘOVICE

Kroužky lze přihlásit – www.domecekhorovice.cz.