ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče – školní družina 2020_2021

Informace pro rodiče  – školní družina 2020/2021

Zákonní zástupci žáka, kteří přihlásili své dítě v řádném termínu zápisu do školní družiny, pokračují v docházce ve školním roce 2020/2021.

Zápis do školní družiny nepodléhá přijímacímu řízení.

Školní družina zahájí svoji činnost v plném rozsahu ve středu 2.září 2020.

Ranní družina 6.30 – 7.45hod. (nástup do 7.20hod.)

Odpolední družina 11.30 – 17.00hod.

 

Informace ohledně provozu školní družiny budou umístěny na  webových stránkách školy v sekci školní družina od 25.8.2020.

Nabídka kroužků bude zahájena od 25.8. 2020.

Platba za školní družinu bude ponížena o částku 600,- Kč na 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům, kteří budou pokračovat  v pravidelné docházce do školní družiny ve školním roce 2020/2021. Netýká se nově přihlášených žáků.

Žákům, kteří již nebudou pokračovat v docházce, bude zaslána částka  na účet zákonného zástupce ve výši 600,-Kč v polovině září.

 

Platba za kroužek keramiky bude ponížena o částku 300,-Kč žákům, kteří budou pokračovat ve školním roce 2020/2021.

Nově přihlášení žáci zaplatí částku 700,- Kč na pololetí.

Žákům, kteří již nebudou navštěvovat kroužek keramiky bude částka 300, – Kč vrácena na účet zákonných zástupců v polovině září.

 4. třída – školní rok 2020/2021

 

Dodatečný zápis pro žáky 4. ročníků na školní rok 2020/2021 k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřeno jedno oddělení školní družiny pro žáky 4. tříd. V případě Vašeho zájmu vyplňte přihlášku (ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy) a pošlete na adresu druzina@zskd.cz do pátku 26.6.2020. O zařazení Vašeho dítěte do ŠD budete vyrozuměni e-mailem. V případě zájmu překračujícího možnosti kapacity ŠD bude rozhodovat datum narození žáka od nejmladšího k nejstaršímu.

 

Bc. Jana Chlupová