ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace k novému školnímu roku

Vážení rodiče,

Rádi bychom vám sdělili několik informací týkajících se organizace výuky od 1. září 2020.

  • Školní rok 2020/2021 začne standardně 1. září
  • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům (žádným doprovázejícím osobám vyjma rodičů 1. tříd)
  • Žáci během výuky v učebnách ani ve společných prostorách roušky používat nemusí
  • Žádáme rodiče žáků 1. tříd, aby při slavnostním zahájení školního roku ve třídě použili roušky
  • Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor
  • Žáci se ve společných prostorách školy zbytečně neshromažďují a dodržují sociální odstup
  • Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!
  • V souladu se zásadami osobní a respirační hygieny dávejte dětem pouze papírové kapesníky
  • Žáci budou dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • Škola má zajištěné dezinfekční prostředky, třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme nám všem poklidný vstup do nového školního roku a jeho zdárný průběh!

Příjemné podzimní dny!

Evžen Krob a Markéta Kindlová, vedení školy