ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Distanční výuka

Vážení rodiče,

Vaše děti budou dále pracovat distančním způsobem. Základem komunikace mezi vyučujícími a žáky bude model Komens ve webaplikaci Bakalář. Dnes jsme dostali od autorů zprávu, že je k dispozici nová verze Bakalář Online pro Vaše chytré telefony. Doporučuji Vám ji nainstalovat. Někteří vyučující využijí i jiné modely pro distanční výuku. Některé výukové materiály umisťujeme žákům také na web školy. Každý vyučující má mail (uvedený na webových stránkách školy) a můžete s ním řešit případné nastalé problémy. Pokud chcete něco ke konkrétnímu učiteli, pošlete to prosím na jeho pracovní mail. Pokud jste webaplikaci vůbec nevyužívali a nemáte do webaplikace přístup, vygenerujeme Vám nové přístupy a zašleme Vám je na mail.

Ředitelna bude v provozu každý den od 8.30 do 12.00 hodin.
Určitě jste zaregistrovali, že ČT vysílá pro děti vyučující bloky – viz odkaz.
www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

Vše se vyvíjí, na novou situaci budeme reagovat a možné problémy operativně řešit.
Pokud nastanou některá nedorozumění, dejte vědět a určitě je v klidu vyřešíme.
Přejeme vám pevné zdraví, klidnější dny a nám všem brzký návrat života do normálu.

S pozdravem
Evžen Krob – ředitel školy
Markéta Kindlová – zástupkyně školy

Králův Dvůr dne 17. 3. 2020