ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Tonda Obal na cestách přijel k nám

Na konci pololetí, kdy známky byly rozdány, navštívili králodvorskou školu lektoři společnosti EKOKOM. Všichni žáci od prvňáčků po deváťáky si v hodinových prezentacích plných názorných aktivit připomněli zásady zacházení s odpadem a jeho třídění. Úroveň této aktivity byla jako vždy vysoká a prospěšná. Protože právě děti budou dědici a správci naší planety a leckdy přiučí něco i svoje starší příbuzné.