ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Slavnost Slabikáře 1.C

Žáci 1.C tento týden plnili úkoly z jednotlivých předmětů, aby zachránili princeznu z hradu, kterou tam zavřela zlá čarodějnice. Měli získat 5 klíčů (český jazyk, matematika, prvouka, hudební výchova, tělesná výchova), aby se dostali k princezně do černé věže. Ve čtvrtek se jim princeznu podařilo vysvobodit a ta jim za odměnu přinesla Slabikáře.