ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Škola ve světě, svět ve škole

Škola ve světě, svět ve škole – tak zní název projektového dne, kterého se dne 4.1.2023 zúčastnili všichni žáci 2. stupně ZŠ Králův Dvůr. Cílem této každoročně pořádané akce je seznámit děti zábavnou formou s reáliemi týkajícími se různých zemí. Tentokrát byl projekt tematicky zaměřen na severské státy (Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko). Žáci jednotlivých tříd se podle svých zájmů rozdělili do skupin. Někteří změřili své síly ve sportovních disciplínách oblíbených v daných státech, jiní vyhledávali na internetu odpovědi na zadané otázky, další otestovali své znalosti ve vědomostní soutěži Riskuj, budoucí výtvarníci zase vytvořili krásné keramické práce v duchu tradic státu, který jim určil los. Poslední skupina žáků si vyzkoušela, jaké to je pracovat v cestovní kanceláři a nabízet klientům zájezdy.