ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Pasování prvňáčků na čtenáře

,,My, třída 1.C, jsme se přišli ucházet o zařazení do řádu čtenářského,“ zaznělo ve čtvrtek 26.5. na zámku v Králově Dvoře. Prvňáčci ze základní školy Králův Dvůr zde byli pasováni na čtenáře. Ještě předtím, než dorazil král Lexikon I. z Pohádkové říše, přednesli rodičům básničky a veršované pohádky. Aby žáci prokázali, že si slavnostní uvedení mezi čtenáře zaslouží, museli splnit čtenářskou zkoušku. Každý přečetl před králem krátký úryvek z pohádky, kterou měl následně poznat. Po složení čtenářského slibu předstoupili před krále, který je pasoval do stavu čtenářského. Kromě zážitků si děti domů odnesly šerpu, glejt a knížku. Se vší vážností králi slíbily, že se budou chovat ke knihám vzorně a budou hodně číst, aby se staly moudrými a vzdělanými lidmi.