ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Měsíc knihy

Měsíc knihy na ZŠ a MŠ Králův Dvůr Podporujeme čtenářství na 2. stupni Březen je od roku 1955 Měsícem knihy. V tomto období se tradičně koná řada kulturních a vzdělávacích projektů, které zdůrazňují pozitivní přínos čtení pro čtenáře od nejútlejšího věku. I my na ZŠ a MŠ Králův Dvůr jsme připravili před velikonočními svátky dva projektové dny na podporu čtenářství starších žáků. Pro žáky šestých ročníků byl připraven výlet do naší historie a v projektovém dnu jsme se zaměřili na české pověsti. Během aktivního naslouchání i čtení si žáci připomněli nejvýznamnější osobnosti našich dějin, vyzkoušeli si pracovat s odbornou literaturou a porovnávali různá zpracování jednotlivých pověstí. Jeden celý den byl věnován také žákům sedmých a osmých ročníků. Během tříhodinového bloku žáci procestovali vesmír ve společnosti dětských dobrodružných knih a plnili různé aktivity rozvíjející kritické myšlení. Žáci si tak vyzkoušeli roli autorů, recenzentů nebo korektorů a při dramatizaci úryvků knih se seznámili s novými příběhy dětských hrdinů. Průvodci vesmírem jim byly knihy od Václava Dvořáka, současného autora oceňovaných dětských knih, a Lucy a Stephena Hawkingových, populizátorů vědy a autorů dobrodružných dětských románů. Žáci pracovali aktivně a se zaujetím; spolupracovali a vzájemně si pomáhali, což bylo největší odměnou pro vyučující. Hana Urbanová