ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Klub mladých diváků v Divadle ABC

Žáci druhého stupně navštívili Divadlo ABC, kde zhlédli vánoční příběh: A osel na něj fuňěl. Představitelé zavedli žáky do 30. let minulého století, kde v pražské obecné škole nová paní učitelka nacvičovala se žáky čtvrtého ročníku vánoční divadelní představení. Žáky upřímně zaujalo půvabné vyprávění doplněné o humorné i vážnější okamžiky.