ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Den stromů

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ Mezinárodní Den stromů se slaví již od 19. století s cílem připomenout důležitost a krásu stromů. Jeho zakladatelem je americký novinář J. Sterling Morton, který byl významným iniciátorem výsadby nových stromů v okolí Nebrasky. Ve střední Evropě Den stromů připadá na 20. října a letos si jej připomněli i žáci sedmého ročníku ZŠ a MŠ Králův Dvůr. Hned po příchodu do školy si žáci vyzdobili třídu krásnými listy, které našli cestou do školy, a celý den tak pracovali v příjemné podzimní atmosféře. V jednotlivých předmětech se žáci věnovali problematice stromů nejrůznějšími způsoby: zdokonalovali se ve čtenářské gramotnosti, pracovali s informačními zdroji a rozvíjeli vlastní kreativitu. Při hodině anglického jazyka si obohatili slovní zásobu, během výchovy k občanství lépe poznali rysy temperamentu s využitím keltského horoskopu stromů, v hodině literatury pracovali s přírodní lyrikou a sami skládali básně. Žáci vítali zpestření výuky a pracovali s nadšením. V příštím roce tak rádi na tento projekt navážeme. Hana Urbanová