ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

V pondělí 26.června se uskuteční třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Sejdeme se v 17 hodin na zahradě u třídy Žabiček nebo v této třídě. Jedná se o šedou budovu u potoka, třída v přízemí.

Dozvíte se do jaké třídě bude dítě chodit, jak to bude s adaptací první týden, předám vám tiskopisy k vyplnění bez kterých nemůže dítě 1.9. nastoupit (Evidenční list, přihláška na stravování…). Prosím přijďte včas a bez dětí, zdržím vás asi tak hodinku.

Rodiče dětí, které mají v naší MŠ staršího sourozence chodit nemusí a potřebné tiskopisy si vyzvednou od 26.6. do 29.6 ve třídě Žabiček.