ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/24, najdete ve složce Zápis do MŠ