ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční v rámci tříd. Pro děti ze třídy Sluníček, Berušek, Broučků a části nových dětí ze Žabiček byla schůzka uspořádána 22.8.

Schůzka se uskuteční vždy v dané třídě, případně na zahradě

Středa 7.září:

Včeličky od 16 hodin Logo schůzka, od 17 hodin třídní schůzka

Kytičky od 16 hodin třídní schůzka, od 17 hodin Logo schůzka

Žabičky od 16 hodin třídní schůzka

Veverky od 16 hodin třídní schůzka

Čtvrtek 8.září:

Motýlci od 16 hodin Logo schůzka, od 17 hodin třídní schůzka

Sovičky od 16 hodin třídní schůzka

Logo schůzka je s logopedickou asistentkou, která vám vysvětlí, jak důležitá je správná výslovnost předškoláků, můžete se pak zeptat, co potřebujete vědět. Následně povede paní asistentka každý pátek logopedické cvičení s dětmi, které přihlásíte a budete spolupracovat na nápravě řeči svého dítěte.

Na třídní schůzce budeme sdělovat organizační záležitosti, plánované akce dané třídy, placení provozních nákladů- přeplatky předškoláků a další. Schůzka bude krátká.