ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

Rodiče, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, si mohou potřebné tiskopisy k nástupu do MŠ vyzvednout ve třídě Včeliček (modrá budova, dolní třída), bez těchto dokumentů nemůže dítě 1.9.nastoupit do MŠ.

Schůzka se koná v pondělí 22.8. od 17 hodin v areálu MŠ.

Pokud nebude pršet, schůzka se uskuteční venku. Prosím, nevoďte s sebou děti, zajistěte si hlídání.

Schůzka bude asi na hodinku.