ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Prázdninový provoz- srpen

Od 1.8. do 31.8. je provoz v naší MŠ zajištěn pro děti, které byly předem přihlášeny

-provoz bude ve čtyřech třídách- Sluníčka, Kytičky, Včeličky a Motýlci

-na vchodových dveřích každé třídy je seznam dětí, i dětí z MŠ Počaply

– vchod do areálu je pouze prvními vrátky od mostíku, u žluté budovy

-pro odhlašování dětí i stravného využívejte mobil dané třídy, stravné se platí hotově vždy v pátek ráno ve třídě Včeliček, počítejte s tím časově i přiměřenou hotovostí u sebe

-scházíme se do 8 hodin, chcete-li si dítě vyzvednout po obědě, pak mezi 12.-12,30 hodinou, odpoledne od 14,15 hodin do 17 hodin

-bude-li méně dětí, na dveřích bude uvedeno, v které třídě děti jsou

-učitelky se u dětí střídají, připoměňte se ohledně zdravotních problémů dítěte (alergie apod.)