ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis pro cizince

Zápis dětí z Ukrajiny se uskuteční 21.6. od 13 do 15 hodin. Více ve složce: Zápis do MŠ