ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí je ve složce Zápis do MŠ.

Přijetí se nebude vydávat v tištěné podobě. Nepřijetí bude dnes odesláno doporučeně poštou.